Хэрэв танд онлайн багштай лайв хичээл болон  сургууль танхимын хичээлд оролцох цагийн боломж бага байдаг бол манай онлайн  англи хэлний 1,2,3,4 -р шатны монгол тайлбартай видео сангаас бие даан суралцах хөтөлбөрт элсэхийг зөвлөж байна.

Английн алдартай сургалтын компани болох Макмиллантай хамтран ажиллаж байх явцдаа бид нэгэн зүй тогтлыг олж харсан юм. Энэ нь биеа даан, эхлэн суралцагчдад монгол хэлний тайлбар нэн шаардлагатай байдаг бөгөөд англи хэл дээрх ойлгомжгүй зааварчилгаа нь суралцагчийн сурлагын амжилт, урам зоригт хамгийн чухал нөлөө үзүүлж байсан явдал юм. Тиймээс бид энэхүү монгол тайлбартай хичээлүүдийг бие даан суралцагчдад зориулж боловсруулсан билээ.

Энэ сургалт  таны мэдлэгийг дунд түвшний мэдлэг хүртэл системтэйгээр дэвшүүлнэ.

БИЕ ДААЖ СУРАХ

$11.00

Shopping Cart
Scroll to Top