Энэхүү Бизнес, ажил хэрэг ба аяллын англи хэлний сургалтыг Кембриж, МакМиллан зэрэг боловсролын компаний англи хэлний сургалтын жишгээр гадаад, монгол багш нар монгол тайлбартай, бүтээлч байдлаар боловсруулсан бөгөөд амьдралын бодит хэрэглээнд суурилсан, монгол тайлбартай хөтөлбөр юм. Энэ багцад онлайн багштай хийх лайв хичээлүүд, англи хэлний видео сан, түвшин тогтоох шалгалтаас гадна 6 сарын турш үзсэнээ давтах гишүүнчлэлийн эрх багтаж байгаа юм. 6 долоо хоногийн сургалтын лайв бичлэгийг бас байршуулна.

Business English tutored – ЛАЙВ БАГШТАЙ

$50.00

Shopping Cart
Scroll to Top