#1603 Англи хэлний видео сан: Түвшин 3,4

Current Status
Not Enrolled
Төлбөр
Closed
Get Started
This Сургалт is currently closed

Энэхүү видео сан нь англи хэлийг зохих түвшинд мэддэг ч мэргэжлийн орчинд чөлөөтэй хэрэглэж хараахан эхлээгүй, дунд эсвэл анхан дунд шатны англи хэлтэй хүмүүст зориулсан. Товч тодорхой бүтэцтэй видеогоор дүрэм, үгсийн сангийн хэрэглээг унаган англи хэлтэй багш болон монгол багш англи, монголоор бодит хэрэглээн дээр жишээ авч тайлбарласан болно.

Сургалт -н агуулга

Бүгдийг нээх
Shopping Cart
Scroll to Top