СУРГАЛТУУД

#1603 Англи хэлний видео сан: Түвшин 3,4

Энэхүү видео сан нь англи хэлийг зохих түвшинд мэддэг ч мэргэжлийн орчинд чөлөөтэй хэрэглэж хараахан эхлээгүй, дунд эсвэл анхан дунд шатны англи хэлтэй хүмүүст зориулсан. Товч тодорхой бүтэцтэй видеогоор дүрэм, үгсийн сангийн хэрэглээг унаган англи хэлтэй багш болон монгол багш англи, монголоор бодит хэрэглээн дээр жишээ авч тайлбарласан болно.

#1001 Placement Test

Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалтанд таныг урьж байна. Та энэ шалгалтыг зөвхөн нэг удаа өгөх боломжтой бөгөөд бүх асуултанд 60 минутын дотор хариулах ёстой. Энэ шалгалт англи хэлний бүх түвшинг хамарсан шалгалт учраас, мэдэхгүй чадахгүй асуулт гарвал шантралгүй өөрийн хэмжээнд хариулснаар та түвшингээ тодорхойлно. Бүх асуултанд заавал хариулах албагүй. Таны англи хэл дараах түвшнүүдийн чухам …

#1001 Placement Test Read More »

Shopping Cart
Scroll to Top