#1402 Гайхамшгийг бүтээгч амьсгал 9 хоногийн хөтөлбөр