#1401 Гайхамшгийг бүтээгч амьсгал 2 хоногийн хөтөлбөр