#1403 Гайхамшгийг бүтээгч амьсгал 9 хоногийн ЛАЙВ хөтөлбөр