Гайхамшгийг бүтээгч амьсгал хөтөлбөрөөс сурсан аргаа цаашид  ажил амьдралдаа гүнзгий нэвтрүүлэхийг зорьж, үүний тулд ганцаарчлан асууж сурах, зөвлөгөө авах сонирхол байгаагаа манай суралцагч илэрхийлсэнтэй холбогдуулж, Номинжин өөрийн боломжтой цагуудыг бидэнд гаргаж өгсөнд бид баяртай байна. Та цаглабар (хуанли) дээрээс өдөр, цагаа сонгоорой.

НОГООН цонхнууд цаг буй өдрийг заана.

“Гайхамшгийг бүтээгч амьсгал 9 хоногийн хөтөлбөр”-ийн 90 хоногийн хугацаа дуусаагүй байгаа идэвхтэй гишүүд автоматаар шууд  50% хөнгөлөлт эдэлнэ.

“Гайхамшгийг бүтээгч амьсгал 2 хоногийн хөтөлбөр”-ийн 30 хоногийн хугацаа дуусаагүй байгаа идэвхтэй гишүүд автоматаар шууд  20% хөнгөлөлт эдэлнэ.

Цагийг 30 минутаар захиалах боломжтой. (Жишээ нь: 90 минутаар авах бол 30 минутын хугацаа болон төлбөрийг 3-аар үржүүлнэ гэсэн үг. )

Хүндэтгэсэн,

Гайхамшгийг бүтээгч амьсгал хөтөлбөрийн IT баг

 

Ганцаарчилсан сургалт, зөвлөгөө

Shopping Cart
Scroll to Top