Энэхүү Бизнес, ажил хэрэг ба аяллын англи хэлний сургалтыг Кембриж, МакМиллан зэрэг боловсролын компаний англи хэлний сургалтын жишгээр гадаад, монгол багш нар монгол тайлбартай, бүтээлч байдлаар боловсруулсан бөгөөд амьдралын бодит хэрэглээнд суурилсан, монгол тайлбартай хөтөлбөр юм. Энэ багцад онлайн багштай хийх лайв хичээлүүд, англи хэлний видео сан, түвшин тогтоох шалгалтаас гадна эрүүл мэндийн өндөр ач холбогдолтой “Гайхамшгийг бүтээгч амьсгал таны  өдөр тутмын амьдралд” сэдэвт 2 хоногийн сургалт, мөн 9 сарын гишүүнчлэл, гишүүн байх хугацаанд бүх сургалтанд 20%-ийн хөнгөлөлт эдлэх урамшуулал тус тус багтаж байгаа юм. 6 долоо хоногийн сургалтын лайв бичлэгийг сайтад бас байршуулна.

Business English Premium

$71.00

Shopping Cart
Scroll to Top