Англи хэлний суурь мэдлэг

Youcan Beginner English буюу англи хэлний суурь шатны сургалтын агуулга

Энэ сургалт англи хэлийг цаашид өөрсдөө бие даан суралцах чадвартай болох дунд түвшинд хүртэл та бүхний мэдлэгийг дэвшүүлэх юм.

Энэ сургалтаар чухам яг ямар мэдлэг чадвартай болох вэ гэдэгт одоо анхаарлаа хандуулъя.

Амжилт хүсье!

 

YOU

Convenient Дөт, дөхөм

Affordable Хүн бүхэнд хүртээмжтэй

Nationwide Орон даяр нээлттэй

 

 

Суурь шат

Эдгээр аудио видео хичээлүүд Beginner, Elementary буюу англи хэлний суурь шатуудыг хамарна.