АНГЛИ ХЭЛ: ЭХЛЭН СУРАЛЦАГЧДАД

 • Trainers
 • Admin YouCAN |

Youcan Beginner English буюу англи хэлний суурь шатны сургалтын агуулга

Энэ сургалт англи хэлийг цаашид өөрсдөө бие даан суралцах чадвартай болох дунд түвшинд хүртэл та бүхний мэдлэгийг дэвшүүлэх юм.

Энэ сургалтаар чухам яг ямар мэдлэг чадвартай болох вэ гэдэгт одоо анхаарлаа хандуулъя.

 • Юуны өмнө англи хэлээр зөв уншиж сурна. Үүний тулд цагаан толгойн бүх үсэг, тэдгээрийн хэрэглээ, нэг үсгийг үгийн өөр өөр үед хэдэн янзаар уншдгийг мэдэж авна.
 • Хүнтэй зөв бөгөөд соёлтой, албан ёсоор, нөхөрсгөөр, эсвэл хөгжилтэйгээр мэндчилж сурна.
 • Ажил амьдрал нь ямархуу байгааг асууж ойлгон, ойр зуурын зүйлсийн тухай харилцан ярих чадвартай болно
 • Дэлхийн өнцөг булан бүрийн зочин гийчидтэй танилцан, өөрийн тухай, нутаг орон, гэр бүлийнхээ тухай товч мэдээлэл өгч, эрхэлдэг ажил, албан тушаалаа хэлж чаддаг болно.
 • Бусдыг хооронд нь танилцуулж чаддаг болно.
 • Нэр үг, түүний ганц ба олон тоо,
 • Үйл үг, түүний хамгийн хялбар бөгөөд хэрэгцээтэй цагууд болох -энгийн өнгөрсөн цаг, энгийн одоо цаг, энгийн ирээдүй цаг мөн үргэлжлэх цагууд: өнгөрсөнд үргэлжлэх, одоо үргэлжлэх, ирээдүйд үргэлжлэх цагийг тус тус ашиглаж чаддаг болно
 • Тэмдэг нэр, түүний дотор өнгө, хэмжээ, зан авир гэх мэт хийсвэр тэмдэг нэр
 • Дайвар үг буюу өгүүлбэрийн үйл хөдлөл заасан гишүүд, өгүүлэхүүн гишүүнийг нэмж тодотгодог үгсийг сурна.
 • Ман англи хэлний өгүүлбэрийн нэн чухал бүрдэл хэсэг болох ялгац гишүүд, төлөөний үгс, энэ, тэр, эд, тэд гэх заах төлөөний үгсийг сурна.
 • Их наяд хүртэл тоолж сурна. Худалдах ба худалдан авах, төлбөр тооцоо хийхдээ англи хэл ашиглаж чаддаг болно.

Амжилт хүсье!

 

YOU

Convenient Дөт, дөхөм

Affordable Хүн бүхэнд хүртээмжтэй

Nationwide Орон даяр нээлттэй

 

 

Course Information

Суурь шат